mobil : 0948 552 336

Search

Filter by Custom Post Type
Články
Stránky
Produkty
slapadla tel a wiew 01 2
slapadla tel a wiew 01 2
slapadla tel a wiew 01 2
tel a wiew slapdla berg mobil 01
tel a wiew slapdla berg mobil 02
tel a wiew slapdla berg mobil 03

KRÁĽOVSTVO ŽELEZNÍC n.o.

(nezisková organizácia, výpis z registra)

logo kralovstvo zeleznic

      

našim cieľom je:

tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt

organizovania kultúrnych, spoločenských podujatí, výstav, prezentácií, osvetových podujatí a stretnutí

služby v oblasti výskumu, vývoja, vedecko – technických výstav a informačných služieb so zameraním na prezentáciu modelárstva a modelovej železnice s cieľom osobitne venovať pozornosť rozvoju zručností a tvorivosti

súčasné aktivity (v procese rokovaní):

1. budujeme na Slovensku najväčšie kultúrno vzdelávacie centrum v Európe

2. budujeme tiež Multifunkčné vzdelávacie a výcvikové centrá po Slovensku

3. počas školského roka organizujeme školské vzdelávacie exkurzie do našej expozície Kultúrno vzdelávacieho centra vo Viedni

dáva vám to zmysel ?

ak áno, pomôcť nám môžete niekoľkými spôobmi:

VENUJTE NÁM 2 % ZO SVOJICH DANÍ

ĎAKUJEME

PREČO NÁS PODPORIŤ ?

      

ROBÍME S LÁSKOU

naša práca nás baví. všetko čo robíme myslíme vážne a úprimne

FAIR - PLAY

žiadne skryté praktiky. sme otvorení a čestní

MÁME VÍZIU

lebo deti sú naša budúcnosť. nech na svoje detstvo raz spomínajú s úsmevom

viac o našich projektoch

1.) KRÁĽOVSTVO ŽELEZNÍC, n.o. Kráľovstvo železníc a Slovenskej republike

Vybudovať na Slovensku najväčšie kultúrno vzdelávacie centrum v Európe je naším cieľom už od roku 2015. Zatiaľ sa k tomu kompetentný úradníci otáčajú chrbtom, no realizácia tohto projektu v susednom Rakúsku im otvorí oči a uvedomia si čo mohli alebo môžu stále mať na Slovensku ako európsku jednotku.

V skratke predstavenie projektu Kráľovstvo železníc, n.o. – Kráľovstvo železníc a Slovenskej republike

 • Zábavno-vzdelávacie multifunkčné a kultúrne centrum pre
  • Školy a vzdelávacie inštitúcie – Materské školy, Základné školy, Stredné školy a Gymnázia, Špeciálne školy, záujmové krúžky, prímestské tábory, skauti a ďalšie voľnočasové združenia
  • Rodiny s deťmi
  • Domáci a zahraničný turisti
  • Celková využitelná plocha pozemku viac ako 20.000 m2

Zábavnou, a taktiež náučnou formou, predstavujeme nielen históriu Slovenskej republiky, ale tiež napríklad dopravnú výchovu, strojárenstvo, lesníctvo a prírodu, ekologické programy, programy triedenia odpadu, zameriavame sa na technické profesie a štátne vzdelávacie programy od Materských škol až po Gymnázia, a to vrátane žiakov s ľahkým postihnutím alebo žiakov so všeobecným intelektovým nadaním

 • Vnútorné priestory
  • 2 poschodia, každé o rozlohe viac ako 2.200 m2
  • Modelová železnica, interaktívny vzdelávací minigolf, dopravné ihrisko
  • Voľnočasové aktivity pre deti
  • Kinosála s konferenčnými miestnosťami, prestaviteľnými a oddeliteľnými pre rôzne skupiny návštevníkov alebo až dve školské skupiny súčasne
  • Reštaurácia, kde Vás obslúžia modelové vláčiky
 • Vonkajšie priestory
  • Využiteľná plocha viacej ako 6.500 m2
  • Vonkajšia modelová železnica prezentujúca Slovenskú republiku
  • Záhradná železnica – parkový vláčik
  • Záhradné bludisko zamerané na turistiku v okolí Zvolena
  • Vonkajšie dopravné ihrisko
  • Kokpity prostriedkov hromadnej dopravy
  • Ďalšie voľnočasové aktivity zamerané predovšetkým na školské skupiny a domácich či zahraničných turistov

Program pre školy je pripravený v súlade so Štátnym vzdelávacím programom

Delené podľa veku detí (MŠ, I. a II. st. ZŠ, SŠ) a podľa oborov

 • Pracovné listy sú pripravované so spoluprácou s pedagógmi tak, aby zodpovedali vedomostiam
  a rozpoznávacím schopnostiam detí od materských až po stredné školy. Pracovné listy sú vo forme Zážitkových máp k dispozícii i bežným návštevníkom. Rodičia ich radi vyplňujú pri návšteve so svojimi deťmi a zábavnou formou sa spoločne všetci vzdelávajú
 • Odpovede budú deti hľadať v samotnej železnice a súčasné aj v ďalších častiach expozície (bludisko, dopravné ihrisko, volnočasové aktivity v 2.np)
 • Pre využívanie smartphonov a tabletov v rôznych režimoch (vzdelávací režim, režim testov atď.) zaistíme vysokú mieru atraktivnosti všetkým vekovým kategóriám študentov, vrátane študentov s dyslexiiou, dysgrafiou, poruchami motoriky, hyperaktívny študenti a študenti s výnimočným intelektom. Súčasne poskytneme pedagógom možnosť prenesenia dát a vyhodnotenia aj do ďalšej výučby.

2.) KRÁĽOVSTVO ŽELEZNÍC, n.o. Kráľovstvo železníc a Vzdelávací areál športu a pohybovej činnosti

Vybudovať na Slovensku detské, rodinné areály pre šport, vzdelávanie a kultúru. Poskytnúť tak učiteľom materských škôl a základných škôl pohybovú pomôcku pokiaľ dané školy nedisponujú z voľným areálom.
Naším cieľom je podporovať vzdelávanie a pohybovú aktivitu detí po Slovensku. Pokiaľ sa nám tento cieľ podarí naplniť, zaplní naše srdcia dobrým a príjemným pocitom, že naše deti sú plné radosti.

 V skratke predstavenie projektu Kráľovstvo železníc, n.o. – Kráľovstvo železníc a Vzdelávací areál športu a pohybovej činnosti

Zábavno-vzdelávacie športové kultúrne ihriská pre

Školy a vzdelávacie inštitúcie – Materské školy, Základné školy, Stredné školy a Gymnázia, Špeciálne školy, záujmové krúžky, prímestské tábory, skauti a ďalšie voľnočasové združenia

Rodiny s deťmi

Domáci a zahraničný turisti

Celková využitelná plocha pozemku viac ako  10 000 m2

Areál plný športových atrakcii ponúka možnosti športu, zábavy a vzdelávania pre deti a ich rodiny.
Ideálne prostredie pre Materské školy či školy prvého stupňa

Vonkajšie priestory

Využiteľná plocha viacej ako 10 000 m2

Zjazdová lyžiarska dráha, tobogan

Mini dopravné ihrisko zo šlapadlami značky Berg

Trampolínové centrum športu

Detské ihrisko, preliezačky pieskoviská

Fitnes a workaut ihriská

Pódium a ďalšie atrakcie pre voľnočasové aktivity

Občerstvenie a požičovňa šlapadiel

Prírodné bludisko

 • Využitie dreveného ohradenia, ktoré sa mení každý deň a zábavno-náučným programom s prepojeným na Školské vzdelávacie programi, pravdepodobne na:
  • Príroda a spoločnosť
  • Zdravie a pohyb
  • Umenie a kultúra
  • Človek a hodnoty
 • V rámci bludiska budú inštalované informačné panely združujúce popis bodov turistického záujmu mesta Zvolen a okolie
 • Pre školy i rodiny s deťmi budú k dispozícii zážitkové mapy plné otázok, pričom správne odpovede budú deti vyhľadávať na informačných paneloch formou zábavnej K navigácií v rámci bludiska môžu využiť i blízko stojacu rozhľadňu

Pódium

 • Slúži najmä pre usporiadanie kultúrnych akcií, pre folklórne súbory a iné
 • Detské divadlo
 • Prednášky pre školy v rámci environmentálneho vzdelávania budú nadviazané taktiež na informačné panely v bludisku

3.) KRÁĽOVSTVO ŽELEZNÍC, n.o. Kráľovstvo železníc a Organizovať školské vzdelávacie exkurzie do našej expozície Kultúrno vzdelávacieho centra vo Viedni

Sú na Slovensku rodiny s deťmi, ktoré si nemôžu dovoliť poslať deti na výlety alebo zájazdy. My by sme zase chceli aby na Slovensku nebola žiadne rodina ktorá si toto nemôže dovoliť a preto sme sa rozhodli pomôcť naším obyvateľom.
Radi by sme vozili školopovinné deti zo škôl do nášho Kultúrno-vzdelávacieho centra vo Viedni za účelom vzdelávania podľa platných Slovenských vyučovacích materiálov.
Samozrejme že sme tu aj pre rodiny s deťmi v rámci zájazdov do Viedne

Naše Kráľovstvo železníc, n.o. je tu pre Vás.

RÝCHLA SPRÁVA PRE NÁS

      

Chcete sa čokoľvek opýtať ? Sme tu pre Vás.

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA

Tel – A – Wiew s.r.o.

Sokolská 1623/7

903 01 Senec

0948 552 336

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA

Tel – A – Wiew s.r.o.

Sokolská 1623/7

903 01 Senec

Created by PROFIDIZAJN

Využívame cookies, aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok.

Zdieľaj
0
Nákupný košík